Genel Ticari Şartname - SUNSET Dünya'nın Gelecekteki Enerjisi

Genel Ticari Şartname


Bu şartlar, (alıcı ile özel yazılı anlaşmalar haricinde) SUNSET ile yapılan bütün anlaşmalar için geçerlidir. Bu şartlar haricindeki diğer muhtemel sevkıyat ve ödeme koşulları sadece yazılı anlaşmalar dahilinde satıcı firmayı sorumlu kılar. Bu şartname dışında kalan geçersiz hükümler ve başka yazılı anlaşmalar diğer şartların uygulanmasını etkilemez.

 

1. Katalog, prospektüs, ilan ve başka reklam araçlarındaki şartları her zaman değiştirmek firmamızın elindedir. Siparişler SUNSET firmasıyla yapılan yazılı anlaşma sonucunda geçerlidir. Siparişin teyidindeki değişiklikler yazılı olarak bildirilmelidir. Sözlü anlaşmalar geçerli değildir.

Ürünlerin teslim tarihi yazılı olarak anlaşılmışsa alıcı ve satıcı firmaları bağlar. Satılan malın üretimini veya teslimini mümkün kılmayan yada oldukça zorlaştıran nedenler mücbir sebepler, resmi önlemler, kanunlar, arızalar, grev, sevkıyat (teslimatçı) firmasındaki iş anlaşmazlıkları gibi teslim müddetini uzatırsa SUNSET firması sorumlu değildir. SUNSET firması bu gibi hallerde malın tekrar gönderilmesi için mükellef değildir ve tazminat sorumluluğu olmadan sözleşmeden vazgeçebilir.

Alıcı/sipariş eden kendine düşen görevleri tam yada kısmen yerine getirmezse malın sevkıyatını uygun zamana kadar uzatır. Alıcı görevlerini yerine getirmediğinden dolayı doğacak fiyat farkını ve zararları karşılar. Bu yanlış hatalı veya geciken evraklar içinde geçerlidir.

 

2. Malın parti halinde gönderilmesi caizdir. Sipariş veren partilerin gecikmesinden dolayı herhangi bir hak talep edemez. Hatalı partiler sipariş edeni, diğer partilerin iptali veya sözleşmeden vazgeçme hakkını tanımaz.

 

3. Ürün teslimi yazılı olarak sipariş edilmiş ve alici Firmada Ürünleri teslim almazsa Transport ve diğer oluşsan masrafları ödemeyi kabul eder. Eğer teslimatta herhangi bir şikayet olmazsa ürün SUNSET deposundan, Fabrikadan veya Şubelerinin  deposundan çıktığı andan itibaren anlaşmaya uyun teslim edilmiş gibi kabul edilir.

 

4. Malın kaybolması veya özelliğini kaybetmesi, kırılması halinde, Sevkıyat firmasına yazılı olarak teyit ettirip, SUNSET ‘e derhal yazılı olarak bildirilmesi gerekir. Transport ve Organize isleri SUNSET Şirketi bile organize etmiş olsa geçerlidir.

 

5. Talep edilen ölçü ve ağırlık yazılı olarak bildirilmediği taktirde yaklaşık olarak alınır.

 

6. Siparişçi muhtemel eksiklikleri, yanlış gelen siparişleri mal eline geçtikten sonra bir hafta içinde yazılı olarak iadeli Taahhütlü bildirmekle mükelleftir.

SUNSET firması kusurlu malı yerinde denemeye veya denettirme hakkına sahiptir. Alıcı kusurlu malı denettirmek için Ürünü göstermeye ve denettirme izni vermeye mükelleftir. Eğer SUNSET firmasına bu imkanı tanımazsa (alıcı firma) bütün Garanti haklarını kaybeder.

Nakliyeci arızalarında, alan kişi nakliyeciyle doğrudan doğruya kendisi muhatap olacaktır.

Kanıtlanmış Ürün hatalarında SUNSET firması tercihine göre ya hatayı ücretsiz olarak giderir, yada  hatalı malın geri nakliyesinin ücretini karşılar, yada malın parasını geri öder. Başka teminat vermez. Fiyat indirimine gidemez.

SUNSET firması, Ürün üzerindeki yapılan değişikliklerden, veya amaç dışı kullanımından kaynaklanan sebeplerden dolayı, yedek parça göndermeyi, geri ödemeyi, garanti kapsamında tutmayı kesinlikle kabul ve tanzim etmez. Üründe bir üretim hatası tespit edilirse, alıcı malın değiştirilmesi yada noksanlığın giderilmesi için firmaya bir zaman tanır. Bu süreç gecikirse Ürünün değiştirilmesini yada Fiyat indirimini talep edebilir. Ürünün değerinin üzerine çıkan talepler geçersizdir.

Malın tesliminden 6 ay sonra ürün hatasından dolayı hiçbir hak iddia edilemez. Teslim süreci fabrika teslim tarihidir.

 

7. Ödemeler 50% sipariş verilince, ve 50% si de ürün tesliminde ödenir. Özel anlaşmalar istisnadır.

 

8. Sipariş edilen Ürünlerin parasının tamamı, geçmiş yada yeni nakliye masrafları (çeklerin tahsili dahil) ödeninceye kadar gönderilen mal veya mallar SUNSET firmasının malıdır. Alıcı Ürünlerin tamamını ödeyinceye kadar malı üçüncü şahıslara satamaz. Teminat ve rehin veremez. Alıcı SUNSET ürünlerini işlerse veya mal üzerinde değişiklik yaparsa SUNSET firması Kanunun §950 maddesine göre tam mamulü veya yarım mamulü iktisap kapsamI altına alabilir. Alıcı bu durumda sadece emanetçi durumundadır. Alıcı firma SUNSET firmasına karşı ödeme mükellefiyetini tamamını yerine getirdiği zaman, ürünü üçüncü şahıslara devredebilir. SUNSET firması alıcı firmanın SUNSET ürünleriyle iş yaptığı 3. kişilerden bilgi almaya hakkı vardır.

Alıcı firma mülkiyeti muhafaza kaydı olan malın muhtemel 3. kişilere satışından SUNSET  Şirketini haberdar etmek zorundadır.

SUNSET firmasının mülkiyeti muhafaza hakkı nakliyeci firmalar içinde geçerlidir. Mülkiyeti muhafaza hakkı bulunan mal emniyet altına alınmalı, yangın, darbe ve su zararlarına karşı sigorta edilmeli. Sigorta davalarında doğan zararlar SUNSET firmasını ilgilendirmez. SUNSET ‘in mülkiyeti muhafaza hakkı olan Ürünlerde sigortadan alınacak Para doğrudan SUNSET firmasına bütün hak ve yetkileriyle teslim edilecektir. Alıcı Muhafaza hakki olan Ürünleri koruma ve depolamaya yükümlüdür.

 

9. SUNSET firmasının ödeme ve teslim yeri Antalya ’da ki Şirket Merkezidir.

Anlaşmazlıklarda mahkeme yeri Antalya ’dır. Alıcı ve satıcılar arasında doğan hukuki anlaşmazlıklarda Yasal Kanunlar geçerlidir.

 

 

SUNSET Enerji Sistemleri San. Tic. Ltd. Sti.

 

 

İletişim

SUNSET Enerji Sistemleri San. ve Tic. Ltd.Şti.
Tel.: +90 242 323 11 95
Fax: +90 242 323 11 96
E-Mail:
info@sunsetenerji.com.tr
SUNSET Enerji Sistemleri San. ve Tic. Ltd.Şti. | http://www.sunsetenerji.com.tr